Home

We werden geselecteerd omwille van de duidelijke vraag van de sector naar meer en beter opgeleid personeel. Op deze manier komen we tegemoed aan het tekort aan werkkrachten in de stellingbouwsector.  De jury was erg lovend over dit initiatief en hoopt dat we in de toekomst nog zulke engagementen zullen nemen. 

Deze nominatie is voor ons alleszins een motiverende factor om de ingeslagen weg verder te zetten. We hopen dat we in de toekomst met alle bedrijven en partners waar we nu mee samen werken, de engagementen kunnen verder zetten! We willen alle partners en bedrijven langs deze weg nogmaals bedanken voor de goede samenwerking.