Home info opleidingen leren werken
begeleiding


PDF

TEWERKSTELLING

Als je klaar bent om te gaan werken, word je naar een bedrijf geleid. Daar doe je werkervaring op en krijg je een praktijkopleiding.

Hieronder vind je de meest voorkomende overeenkomsten binnen reguliere tewerkstelling.

Overeenkomst van alternerende opleiding

Je kunt een overeenkomst van alternerende opleiding afsluiten als je op jaarbasis minstens 20 uur per week opleiding op de werkplek volgt. Het gaat om een voltijdse overeenkomst die betrekking heeft op het volledige leertraject en dus zowel de lescomponent als de werkplekcomponent omvat. Je ontvangt voor je opleiding op de werkplek en je opleiding op het centrum samen een leervergoeding die tussen de 444,30 en 528,60 euro per maand, afhankelijk van je opleidingsjaar en je vooropleiding. Afwezigheden op de werkplek en afwezigheden op het centrum kunnen dit bedrag doen dalen. Een uur les (of een daarmee gelijkgestelde activiteit) van 50 minuten telt mee als een volledig uur.

Deeltijdse arbeidsovereenkomst

Eventueel kan je (als arbeider of bediende) met een gewone deeltijdse arbeidsovereenkomst aan de slag indien:

 

  • je werkgever tot de non-profitsector behoort;
  • je een niet-duale opleiding volgt die op jaarbasis minder dan 20 uur per week bedraagt.

 

Je ontvangt voor je arbeid een loon, volgens de barema's die zijn bepaald in collectieve akkoorden tussen werkgever(s) en vakbonden. Voor jongeren liggen die meestal lager dan voor oudere werknemers. Op dat loon betalen zowel je werkgever als jijzelf bijdragen voor de sociale zekerheid (RSZ-bijdragen). Ook gaat er van je loon een deel naar de belastingen, tenminste als je meer dan € 7270 (aanslagjaar 2018 – inkomsten 2017) aan netto-belastbaar inkomen hebt per jaar. Het kan zijn dat de werkgever toch bedrijfsvoorheffing inhoudt op je loon. Die kan je het jaar nadien echter terugkrijgen als je een belastingbrief invult.

Werknemersleercontract (ook wel industrieel leercontract genoemd)

(Opgelet: dit soort overeenkomsten kunnen niet langer worden afgesloten. Lopende werknemersleercontracten blijven wel van kracht.)

Als je een werknemersleercontract aangeboden kreeg, dan krijg je voor de dagen die je werkt in het bedrijf of de instelling geen loon, maar een leervergoeding. In sommige sectoren wordt er vanuit een sectoraal fonds waarbij je werkgever is aangesloten een deel bijbetaald.

De werkgever betaalt een kleine bijdrage voor de sociale zekerheid (RSZ-bijdrage) op de vergoeding. Jijzelf moet echter geen RSZ-bijdrage betalen, in elk geval niet tot het einde van het jaar waarin je 18 jaar wordt.

Fiscaal ten laste of niet?

In sommige gevallen zal je niet langer kunnen terugvallen op de ziekteverzekering van je ouders. In dat geval laat je je het best zo snel mogelijk inschrijven bij een ziekenfonds (mutualiteit), zodat je een eigen "ziekenboekje" hebt. Het ziekenfonds betaalt je een deel van je medische kosten (doktersbezoek, geneesmiddelen) terug. Na een zekere tijd (de wachttijd) heb je ook recht op een ziektevergoeding als je niet kan werken wegens ziekte en daardoor geen loon meer ontvangt van je werkgever.

Woon je nog thuis en bedraagt je bruto belastbaar inkomen meer dan 4000 euro of 3200 euro netto (aanslagjaar 2018 - inkomstenjaar 2017), dan ben je fiscaal niet meer ten laste van je ouders. Woon je met een alleenstaande ouder, dan geldt een maximum bruto belastbaar inkomen van 5775 euro of 4620 euro netto (aanslagjaar 2018 – inkomstenjaar 2017). Concreet wil dat zeggen dat, als je in een bepaald jaar die inkomensgrens overschrijdt , je ouders geen belastingvermindering meer krijgen voor jou als kind ten laste.

Nieuw vanaf het inkomstenjaar 2017 is dat de eerste schijf van 2660 euro netto niet meetelt om de bestaansmiddelen te berekenen. Ook de eerste schijf van onderhoudsuitkeringen tot 3200 euro telt niet mee om de bestaansmiddelen te bereken. Voordelen in natura kunnen wel mee in rekening gebracht worden.

 
PDF

VOORTRAJECTEN

Ben je nog niet toe aan een tewerkstelling of een brugproject dan kan je terecht in een voortraject. Een voortraject kan maximaal 312 uur bedragen.

We proberen daarmee tot een voltijdse weekinvulling te komen. Deze vormingsinitiatieven organiseren we met partnerorganisaties buiten ons centrum. Zij vallen buiten de vijftien wekelijkse lestijden, dus buiten de lesdagen in het Centrum.

Wat leer je er?

  • het trainen van sollicitatievaardigheden
  • het ontwikkelen van arbeidsgerichte competenties die je weerbaar maken voor de arbeidsmarkt

 

 

 

 

BRUGPROJECT

Het is mogelijk dat je nog niet toe bent aan tewerkstelling in een bedrijf. Dan zullen we in eerste instantie een oplossing zoeken via een brugproject. Je kan dan onder begeleiding gedurende maximum 800 uren praktijkervaring opdoen in specifieke tewerkstellingsprojecten in een vzw of bij een openbaar bestuur. Je krijgt daartoe een opleidingscontract aangeboden. Elke maand ontvang je een opleidingsvergoeding van 1 euro per uur.

Op die vergoeding moeten geen bijdragen voor de sociale zekerheid worden betaald en evenmin belastingen. Je blijft voor de belastingen ten laste van je ouders.