Home info opleidingen leren werken
begeleiding


PDF

voortraject

Het voortraject is een extra vorming die we geven aan leerlingen die (nog) niet onmiddellijk aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt of in een brugproject. We proberen daarmee tot een voltijdse weekinvulling te komen. Deze vormingsinitiatieven organiseren we met partnerorganisaties buiten ons centrum. Zij vallen buiten de vijftien wekelijkse lestijden, dus buiten de lesdagen in het Centrum.

Vergoeding

Zij ontvangen 1 euro bruto per uur bij deelname.

Wat leer je er?

  • het trainen van sollicitatievaardigheden
  • het ontwikkelen van arbeidsgerichte competenties die je weerbaar maken voor de arbeidsmarkt
 

brugproject

Een brugproject omvat een sterk begeleide leerwerkperiode om jongeren voor te bereiden op een inschakeling in het gewone arbeidscircuit.

leren & werken

Je volgt les bij ons gedurende 14 uren per week. Tijdens de overige 20 uren volg je een opleiding in een brugproject. Een brugproject wordt georganiseerd door een promotor.

Een promoter of werkgevers kunnen VZW's, OCMW's of gemeentebesturen zijn. Er bestaan heel wat formules.

vergoeding

Je opleidingsvergoeding is een maandelijks vast bedrag (jaarlijks geïndexeerd). (€ 269,01/maand op 1 januari 2007, index 100 %)
Je behoudt het recht op kinderbijslag.

ziekenfonds

Je blijft voor de mutualiteit bij je ouders.