Stratenmaker

 

De stratenmaker legt en herstelt verhardingslagen van wegen en aanhorigheden. De stratenmaker legt, voegt en verdicht elementverhardingen zoals kasseien, klinkers, tegels, boordstenen in een bepaald verband op de onderlaag.

De opleiding Stratenmaker bestaat uit 3 modules:

 • Plaatsing boordstenen
 • Plaatsing wegverhardingen
 • Voorbereiding bestrating

stratenmaker (wegenbouw)

 

Module Plaatsing boordstenen

 • sleuven uitgraven
 • bescherming onder de fundering aanbrengen
 • fundering uitvoeren
 • steldraad spannen
 • boordstenen plaatsen
 • boordstenen aanwerken
 • grondbermen aanstampen

Module Plaatsing wegverhardingen

 • steldraad spannen
 • hoogte- en naaldstenen plaatsen
 • een baanbed effenen
 • wegverhardingen plaatsen
 • wegverhardingen aftrillen
 • voegen vullen
 • straatmeubilair plaatsen
 • wegverhardingen afwerken
 • wegverhardingen herstellen

Module Voorbereiding bestrating

 • een baanbed met gebonden of ongebonden funderingslagen stabiliseren
 • een baanbed besproeien
 • een baanbed verdichten
 • funderings- en egalisatielagen aanbrengen
 • een uitgegraven baanbed ophogen