Stratenmaker

De stratenmaker legt en herstelt verhardingslagen van wegen en aanhorigheden. De stratenmaker legt, voegt en verdicht elementverhardingen zoals kasseien, klinkers, tegels, boordstenen in een bepaald verband op de onderlaag.

De opleiding Stratenmaker bestaat uit 3 modules:

 • Plaatsing boordstenen
 • Plaatsing wegverhardingen
 • Voorbereiding bestrating

stratenmaker (wegenbouw)

 

Module Plaatsing boordstenen

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende regelgevingen zoals:

 • ergonomisch werken
 • persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
 • collectieve beschermingsmiddelen aanbrengen
 • producten met gevaarlijke eigenschappen correct gebruiken
 • veiligheidsvoorschriften en -instructies inzake arbeidsmiddelen toepassen
 • economisch werken
 • afval en restproducten sorteren
 • gereedschap en machines gebruiken
 • gereedschap en machines reinigen

noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals:

 • zin voor samenwerking tonen
 • doorzettingsvermogen tonen
 • in overleg werken
 • opgelegde taken uitvoeren
 • op wisselende werkomstandigheden inspelen

functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:

 • dimensies (lengte, breedte, dikte, oppervlakte, inhoud, …) meten en berekenen
 • meetinstrumenten gebruiken
 • technische tekening gebruiken

eigen werkzaamheden organiseren

 • eigen werkzaamheden voorbereiden
 • eigen werkzaamheden uitvoeren
 • eigen werkzaamheden evalueren
 • eigen werkzaamheden bijsturen

boordstenen plaatsen

 • sleuven uitgraven
 • bescherming onder de fundering aanbrengen
 • fundering uitvoeren
 • steldraad spannen
 • boordstenen plaatsen
 • boordstenen aanwerken
 • grondbermen aanstampen

Module Plaatsing wegverhardingen

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende regelgevingen zoals:

 • ergonomisch werken
 • persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
 • collectieve beschermingsmiddelen aanbrengen
 • producten met gevaarlijke eigenschappen correct gebruiken
 • veiligheidsvoorschriften en -instructies inzake arbeidsmiddelen toepassen
 • economisch werken
 • afval en restproducten sorteren
 • gereedschap en machines gebruiken
 • gereedschap en machines reinigen

noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals:

 • zin voor samenwerking tonen
 • doorzettingsvermogen tonen
 • in overleg werken
 • opgelegde taken uitvoeren
 • op wisselende werkomstandigheden inspelen

functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:

 • dimensies (lengte, breedte, dikte, oppervlakte, inhoud, …) meten en berekenen
 • meetinstrumenten gebruiken
 • technische tekening gebruiken

eigen werkzaamheden organiseren

 • eigen werkzaamheden voorbereiden
 • eigen werkzaamheden uitvoeren
 • eigen werkzaamheden evalueren
 • eigen werkzaamheden bijsturen

wegverhardingen uitvoeren

 • steldraad spannen
 • hoogte- en naaldstenen plaatsen
 • een baanbed effenen
 • wegverhardingen plaatsen
 • wegverhardingen aftrillen
 • voegen vullen
 • straatmeubilair plaatsen
 • wegverhardingen afwerken
 • wegverhardingen herstellen

 

Module Voorbereiding bestrating

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende regelgevingen zoals:

 • ergonomisch werken
 • persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
 • collectieve beschermingsmiddelen aanbrengen
 • producten met gevaarlijke eigenschappen correct gebruiken
 • veiligheidsvoorschriften en -instructies inzake arbeidsmiddelen toepassen
 • economisch werken
 • afval en restproducten sorteren
 • gereedschap en machines gebruiken
 • gereedschap en machines reinigen

noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals:

 • zin voor samenwerking tonen
 • doorzettingsvermogen tonen
 • in overleg werken
 • opgelegde taken uitvoeren
 • op wisselende werkomstandigheden inspelen

functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:

 • dimensies (lengte, breedte, dikte, oppervlakte, inhoud, …) meten en berekenen
 • meetinstrumenten gebruiken
 • technische tekening gebruiken

eigen werkzaamheden organiseren

 • eigen werkzaamheden voorbereiden
 • eigen werkzaamheden uitvoeren
 • eigen werkzaamheden evalueren
 • eigen werkzaamheden bijsturen

bestrating voorbereiden

 • een baanbed met gebonden of ongebonden funderingslagen stabiliseren
 • een baanbed besproeien
 • een baanbed verdichten
 • funderings- en egalisatielagen aanbrengen
 • een uitgegraven baanbed ophogen

 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd doorlopen van de component leren en de component werkplekleren.