pc-technicus

De pc - technicus assembleert pc’s en maakt ze gebruiksklaar. Hij installeert pc’s en randapparatuur al dan niet in een netwerkomgeving, biedt support, voert aanpassingen en herstellingen uit.

De opleiding pc -technicus bestaat uit 3 modules:

 • Aanpassingen en herstellingen pc
 • Assemblage en pre-installatie pc
 • Installatie pc en randapparatuur

pc-technicus

Instapvoorwaarden

liefst + 18 jaar

liefst rijbewijs

intakegesprek met leerkracht is noodzakelijk

Werk- en opleidingskansen

Agfa-Mortsel, Xylos, ITp, Coriotech, Gacs, Reynaers Alu, Pluma, Logstat, ...

Inhoud opleiding

Voor elke module die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een deelcertificaat uitgereikt. De module omvat telkens algemene competenties en meer beroepsspecifieke competenties. Hieronder zijn telkens de beroepsspecifieke gegeven.

Module Aanpassingen en herstellingen pc

algemene competenties (hier niet vermeld)

aanpassingen en herstellingen volgens bedrijfseigen procedures uitvoeren

 • gebruiker support bieden
 • diagnose van het probleem stellen
 • defecten met behulp van tools opsporen
 • wenselijkheid en opportuniteit van reparaties inschatten
 • pc-onderdelen vervangen
 • pc-onderdelen toevoegen
 • software opnieuw installeren
 • backup en restore uitvoeren
 • gekende bugs verwijderen
 • werking testen
 • preventieve controle of onderhoud uitvoeren

volgens bedrijfseigen procedures functiegebonden administratieve taken uitvoeren

 • gebruiker identificeren
 • eigen werkzaamheden registreren
 • bestellingen doorgeven
 • gebruikte goederen noteren
 • voorraadtekorten melden
 • opvolgingsdocumenten beheren en invullen

Module Assemblage en pre-installatie pc

algemene competenties (hier niet vermeld)

noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals:

 • klantgericht werken
 • met prioriteiten en stress omgaan
 • op problemen anticiperen en adequaat reageren
 • taken zelfstandig uitvoeren
 • op wisselende werkomstandigheden inspelen
 • nauwkeurig werken
 • zin voor verantwoordelijkheid tonen
 • discreet en respectvol handelen

functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:

 • schema’s gebruiken
 • meetinstrumenten gebruiken
 • meetresultaten interpreteren
 • verbale en non-verbale communicatie toepassen
 • informatie selecteren en verwerken
 • vakterminologie gebruiken

pc assembleren en pre - installeren

 • pc - onderdelen bepalen
 • pc - onderdelen integreren
 • systeemset-up via configuratiesoftware aanpassen
 • software zoals operating system, applicatie, preload, … installeren
 • gebruikersdata volgens afgesproken procedures overzetten
 • afgewerkte toestellen testen

volgens bedrijfseigen procedures functiegebonden administratieve taken uitvoeren

 • gebruiker identificeren
 • eigen werkzaamheden registreren
 • bestellingen doorgeven
 • gebruikte goederen noteren
 • voorraadtekorten melden
 • opvolgingsdocumenten beheren en invullen

Module Installatie pc en randapparatuur

algemene competenties (hier niet vermeld)

functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:

 • schema’s gebruiken
 • meetinstrumenten gebruiken
 • meetresultaten interpreteren
 • verbale en non-verbale communicatie toepassen
 • informatie selecteren en verwerken
 • vakterminologie gebruiken

randapparatuur installeren

 • ingebouwde interfaces voor randapparatuur controleren
 • randapparatuur installeren
 • randapparatuur aansluiten en werkklaar maken
 • instellingen personaliseren
 • geïnstalleerde randapparatuur testen
 • werking systeem aan gebruiker toelichten

pc en randapparatuur in een netwerkomgeving installeren

 • netwerkkabels aansluiten
 • werkpost met server verbinden
 • verdeelapparatuur aansluiten en instellen
 • parameters netwerkverbinding instellen
 • randapparatuur aansluiten en instellen
 • netwerkapplicaties instellen en testen
 • werking systeem aan gebruiker toelichten

volgens bedrijfseigen procedures functiegebonden administratieve taken uitvoeren

 • gebruiker identificeren
 • eigen werkzaamheden registreren
 • bestellingen doorgeven
 • gebruikte goederen noteren
 • voorraadtekorten melden
 • opvolgingsdocumenten beheren en invullen