verzorgende

kerntaken

De verzorgende zorgt voor mensen die tijdelijk of permanent hulp nodig hebben met betrekking tot alle activiteiten in het dagelijks leven. Hij/zij vangt hiermee tijdelijke of permanente tekorten in de zelfzorg op. De verzorgende waarborgt daarbij de maximale zelfredzaamheid van de zorgvrager.

inhoud

De verzorgende:

 • bezit de competenties van de logistiek assistent in de ziekenhuizen of de logistiek helper in de zorginstellingen zoals uitgewerkt in de desbetreffende opleidingskaarten
 • organiseert de eigen werkzaamheden
 • werkt methodisch
 • werkt in team
 • werkt met en binnen het sociale netwerk van de zorgvrager
 • benadert de zorgvrager empatisch
 • helpt andere zorgverstrekkers bij de zorgverlening
 • verzorgt het woon- en leefklimaat van de zorgvrager
 • staat in voor de verzorging en de algemene dagelijkse levensverrichtingen van de oudere zorgvrager
 • staat in voor de verzorging van langdurig zieke of terminale zorgvragers
 • begeleidt kinderen in een opvangsituatie
 • staat in voor de verzorging en de algemene dagelijkse levensverrichtingen van het kind