Home info opleidingen onze opleidingen verzorgende/zorgkundige

verzorgende/zorgkundige

kerntaken

De verzorgende/zorgkundige staat de verpleegkundige bij op het vlak van zorgverlening. Hij/zij werkt binnen een gestructureerde equipe en onder het toezicht van de verpleegkundige. Hij/zij wordt betrokken bij het bijhouden van het verpleegkundig dossier van de zorgvrager.
De verzorgende/zorgkundige mag welbepaalde verpleegkundige handelingen uitvoeren onder toezicht van een verpleegkundige die hem/haar deze taken toevertrouwt.

inhoud

De verzorgende/zorgkundige:
bezit de competenties van de verzorgende zoals uitgewerkt in de desbetreffende opleidingskaart

  • organiseert de eigen werkzaamheden
  • werkt methodisch
  • werkt in team
  • werkt met en binnen het sociale netwerk van de zorgvrager
  • benadert de zorgvrager empathisch
  • verplaatst de zorgvrager en begeleidt hem bij de beweging conform het zorgplan
  • voert verpleegkundige handelingen uit conform het zorgplan onder supervisie en toezicht van een verpleegkundige
  • dient EHBO toe